top of page

Generalforsamling

Hvad er GF?

Hvad kan jeg stille op til? 

Daglig ledelse

plus_edited.png
Minus_edited.png

Som formand for LH varetager du organisationens eksterne repræsentation. Du står i spidsen for organisationen udadtil, og du skal derfor have lyst til at snakke med samarbejdspartnere, netværke, debattere og tage til møder på Christiansborg, på skoler i hele landet og meget mere, der repræsenterer organisationen eksternt. Du kan også hurtigt ende i TV eller radio. Derudover bruger du meget tid på at skrive debatindlæg til diverse medier. 

 

Dine opgaver består blandt andet af:

 • Ekstern repræsentation til møder, debatter, 

 • Samarbejde med direktører/uddannelseschefer

 • Skrive debatindlæg

 • Holde dig opdateret på, hvad der sker uddannelsespolitisk hver dag


Du vil dagligt samarbejde med sekretariatslederen, vores organisationskonsulenter samt resten af daglig ledelse. Du vil derudover samarbejde med forretningsudvalget og bestyrelsen.

 

Grundet de mange og alsidige opgaver vil dit engagement i formandsposten kræve fuld tid.

plus_edited.png
Minus_edited.png

Som politisk næstformand for LH har du en unik mulighed for at arbejde både eksternt og internt. Du skal varetage vores eksterne repræsentation sammen med formanden til møder med bl.a. samarbejdspartnere og ordfører. Derudover har du overblik over vores kampagner og projekter som beskrevet i handlingsplanen. 

 

Dine opgaver består blandt andet af:

 • Ekstern repræsentation til møder og i udvalg, advisory boards osv

 • sparring med formanden om hvad der sker i uddannelsespolitik hver dag

 • Processtyring af kampagner og projekter i organisationen

 • Koordinering af og sparring om Politisk Udvalg

 

Du vil dagligt samarbejde med sekretariatslederen, vores organisationskonsulenter samt resten af daglig ledelse. Du vil derudover samarbejde med politisk udvalg, forretningsudvalget og bestyrelsen.

 

Grundet de mange og alsidige opgaver vil dit engagement i posten som politisk næstformand kræve fuld tid.

plus_edited.png
Minus_edited.png

Som organisatorisk næstformand har du ansvaret for LH internt. Du vil stå i spidsen for at arrangere vores arrangementer og stormøder. Derudover er det også dig, der varetager vores kursusudbud og opkvalificering af elevråd, bl.a. gennem elevrådskurser og skolebesøg.

 

Dine opgaver består blandt andet af:

 • Planlægge og eksekvere arrangementer fx Politisk Lørdag

 • Planlægge og være tovholder på vores stormøder (Medlemskonference og Generalforsamling)

 • Afholde elevrådskurser og skolebesøg

 • Vores folkemøde-indsats

 

Du vil dagligt samarbejde med sekretariatslederen, vores organisationskonsulenter samt resten af daglig ledelse. Du vil derudover samarbejde med Aktivitetsudvalget, forretningsudvalget og bestyrelsen.

 

Grundet de mange og alsidige opgaver vil dit engagement i posten som organisatorisk næstformand kræve fuld tid.

Forretningsudvalg

plus_edited.png
Minus_edited.png

Som politisk forretningsudvalgsmedlem har du ansvaret for politisk udvalg. Du er i sparring med daglig ledelse om uddannelsespolitik. Du har både et eksternt og internt øje politisk. 

 

Du vil samarbejde med daglig ledelse, resten af forretningsudvalget og derudover har du mulighed for at sparre med sekretariatslederen og vores organisationskonsulenter.

 

Du vil deltage i forretningsudvalgsmøder hver 2. uge samt sætte tid af til at styre dit/dine udvalg og andre pligter, der følger med at være i forretningsudvalget. Derudover deltager du i hovedbestyrelsesmøder ca. en gang om måneden.

plus_edited.png
Minus_edited.png

Som organisatorisk forretningsudvalgsmedlem har du ansvaret for vores fem regioner og regionsbestyrelser. Det sker bl.a. som tovholder for organisatorisk udvalg. 

 

Du vil samarbejde med daglig ledelse, resten af forretningsudvalget og derudover har du mulighed for at sparre med sekretariatslederen og vores organisationskonsulenter.

 

Du vil deltage i forretningsudvalgsmøder hver 2. uge samt sætte tid af til at styre dit/dine udvalg og andre pligter, der følger med at være i forretningsudvalget. Derudover deltager du i hovedbestyrelsesmøder ca. en gang om måneden.

plus_edited.png
Minus_edited.png

Som forretningsudvalgsmedlem med fokus på HHX giver dig en unik mulighed for at sidde centralt i organisationen og repræsenterer din ungdomsuddannelse. Du vil understøtte arbejdet for HHX-uddannelsen og elevrådene. Derudover har du mulighed for at være tovholder for et eller flere af vores udvalg.

 

Du vil samarbejde med daglig ledelse, resten af forretningsudvalget og derudover har du mulighed for at sparre med sekretariatslederen og vores organisationskonsulenter.

 

Du vil deltage i forretningsudvalgsmøder hver 2. uge samt sætte tid af til at styre dit/dine udvalg og andre pligter, der følger med at være i forretningsudvalget. Derudover deltager du i hovedbestyrelsesmøder ca. en gang om måneden.

 

Du kan kun stille op til denne post, hvis du går på HHX.

plus_edited.png
Minus_edited.png

Som forretningsudvalgsmedlem med fokus på EUD og EUX business giver dig en unik mulighed for at sidde centralt i organisationen og repræsenterer din uddannelse. Fx som tovholder for EUD EUX udvalget. Du vil understøtte arbejdet for erhvervsuddannelserne og elevrådene. Derudover har du mulighed for at være tovholder for et eller flere af vores udvalg.

 

Du vil samarbejde med daglig ledelse, resten af forretningsudvalget og derudover har du mulighed for at sparre med sekretariatslederen og vores organisationskonsulenter.

 

Du vil deltage i forretningsudvalgsmøder hver 2. uge samt sætte tid af til at styre dit/dine udvalg og andre pligter, der følger med at være i forretningsudvalget. Derudover deltager du i hovedbestyrelsesmøder ca. en gang om måneden.

 

Du kan kun stille op til denne post, hvis du selv går på en EUD eller EUX business.

Landsvalgte

plus_edited.png
Minus_edited.png

Som HHX bestyrelsesrepræsentant har du en unik mulighed for at repræsentere alle, der går på HHX rundt om i hele landet. Du repræsenterer altså ikke kun dig selv og ét elevråd, men alle hhx-elever landsdækkende. Ved at stille op til denne post viser du, at du ønsker en bred repræsentation og kan navigere  

 

Det er vigtigt, at du prioriterer at komme til hovedbestyrelsesmøder ca. en gang om måneden foruden andre pligter der følger med at være i hovedbestyrelsen fx udvalgsarbejde, skolebesøg og arrangementer.

 

Du kan kun stille op til denne post, hvis du selv går på en HHX.

plus_edited.png
Minus_edited.png

Som EUD/EUX bestyrelsesrepræsentant har du en unik mulighed for at repræsentere alle, der går på en merkantil erhvervsuddannelse rundt om i hele landet. Du repræsenterer altså ikke kun dig selv og ét elevråd, men alle erhvervsskoleelever landsdækkende. 

 

Det er vigtigt, at du prioriterer at komme til hovedbestyrelsesmøder ca. en gang om måneden foruden andre pligter der følger med at være i hovedbestyrelsen fx udvalgsarbejde, skolebesøg og arrangementer.

 

Du kan kun stille op til denne post, hvis du selv går på en EUD eller EUX business.

bottom of page