Kurser

Landsammenslutningen af Handelsskoleelever fungerer også som serviceorganisation for vores medlemselevråd. Det betyder, at vi ikke bare repræsenterer Danmarks handelsskoleelever politisk, men også hjælper elevrådene med forskellige opgaver. Netop derfor har vi også udviklet særlige nationale kurser (Politisk Lørdag og Sommerkursus), som er beregnet til at opkvalificere og dygtiggøre elevrådsaktive handelsskoleelever i hele landet. Derudover har vores sekretariat i samarbejde med nuværende elevrådsmedlemmer udviklet en række kurser, som kan afholdes lokalt for dit elevråd.

KURSUSKATALOG