top of page

Pressemeddelelser

Pressemeddelelse: LH ønsker at skærpe karakterkravene

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH) mener, at vi som samfund skal gøre vores bedste for at alle får succesoplevelser i vores uddannelsessystem. Vi mener, vi har en stor gruppe mennesker, der bliver svigtet på et helt centralt område - nemlig på vores adgangskrav - både til hhx og merkantil eux.
LH har identificeret tre problemer ved de nuværende krav.

Adgangskravet til højere handelseksamen (hhx)
Når vi snakker adgangskrav til hhx’en, har vi identificeret to store problemer.
Den ene del omhandler mistrivsel og frafald: “Mellem 34 og 43 pct af eleverne i gruppen med et grundskole- karaktergennemsnit på under 5 afbryder deres uddannelse i gymnasiet. Til sammenligning er der kun mellem 8 og 14 pct af eleverne med et grundskolekaraktergennemsnit over 6 som afbryder deres uddannelse. Den anden del omhandler beskæftigelse og videre uddannelse efter gymnasiet. En ny undersøgelse viser: “Fra 2014 til 2022 er antallet af studenter under 30 år, der ikke er i gang med eller har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, steget fra ca. 15.000 til 25.000 personer.” Det vil sige, at for mange bliver gymnasiet en “blindgyde.”2 Ikke fordi det skal opfattes negativt at være ufaglært student, men samtidig viser analysen, at kun syv ud af ti ufaglærte 30-årige studenter er i
beskæftigelse. Det er endnu et enormt svigt for den enkelte student, der ikke kommer videre.

 
 

bottom of page