top of page
Design uden navn (1).png

Sammen styrker vi elevdemokrati på erhvervsskolerne!

Erhvervsskolernes Elevorganisation og Landssammenslutning af Handelsskoleelever har i samarbejde med Danske Erhvervsskoler og -gymnasier igangsat projekt Elevfællesskaber, der vil gøre op med den lave demokratiske selvtillid på erhvervsuddannelserne. Med støtte fra Nordea-Fonden på 8,4 millioner vil projektet de næste fire år forsøge at øge det demokratiske engagement.

Design uden navn (5).png

Hvad går projektet ud på?

Elevdemokrati

For at opnå demokratisk dannelse og engagement, tager projektet udgangspunkt i elevrådene på erhvervsskoler i hele landet. Elevrådene skal gennem et målrettet opstarts-forløb, hvor både projektteamet, skolens personale, ledelse og eleverne i elevrådet går sammen om at kickstarte det elevdemokratiske arbejde. For alle parter er det et læringsforløb, hvor os i projektteamet understøtter, at der bliver skabt de bedste vilkår og forudsætning for et velfungerende elevråd og demokratiske elevfællesskaber.

Forskellige fokusområder

Opstartsforløb for elevråd, der forløber over seks måneder. Gennem forløbet bliver eleverne klædt på til at opbygge, facilitere og opretholde demokratiske fællesskaber ude på skolerne. Derudover gives elevrådene redskaber til at skabe positive forandringer ude på deres egne skoler.

Opkvalificering af ledelser og elevrådsforpersoner vil ske gennem masterclasses, og elevrådskoordinatorer bliver en del af regionalt fællesskab, hvor der er fokus på vidensdeling.

Elevbaseret træningsmaterialer og virtuelt univers skal støtte elevrådenes demokratiske arbejde både under og efter opstartsforløbene.

Lav demokratisk selvtillid

Den demokratiske dannelse på erhvervsuddannelserne er udfordret, og en tredjedel af Danmarks unge har en lav demokratisk selvtillid. Det synes vi er et problem! 
 

Derfor ønsker vi at styrke den demokratiske dannelse og engagere erhvervsskoleelever i den demokratiske samtale på erhvervsskolerne.

Minimal Soft Pink Perfect Beauty Routine Percentage Diagram Instagram Post (1).png

33%

Organisationerne bag projektet

primær logo sort.png

Erhvervsskolernes ElevoOrganisation er en landsdækkende elevorganisation, der repræsenterer ca. 70.000 elever fra de tekniske erhvervsuddannelser: EUD, EUX, samt SOSU, PAU og HTX-uddannelserne. Læs mere: www.eeo.dk

Landsammenslutning af Handelsskolelever er en landsdækkende elevorganisation, der repræsenterer ca. 35.000 elever på de merkantile uddannelser: EUD, EUX samt HHX. Læs mere: www.handelselever.dk/

NordeaFonden_Logo_Black_RGB.png

Nordea-fonden støtter projekter, som fremmer gode liv, bl.a. initiativer der motiverer flere til at tage del i og ansvar for fællesskabet, foreningslivet og demokratiet. Læs mere: www.nordeafonden.dk

”Vi er klar over, at elever på erhvervsskolerne generelt deltager mindre i valg og demokratiet i samfundet. Men deres stemme er vigtig, både på skolen og i samfundsdebatten. Hvis vi med projektet kan sikre at flere unge engagerer sig aktivt, så vil det være godt ikke kun for de unge, men for hele det danske demokrati. Alle stemmer fortjener at blive hørt.”

Julie K. Madsen, formand EEO

”Den demokratiske selvtillid starter på skolen, hvor den kan øves i et trygt miljø. Elevråd er for mange det første skridt ind i det repræsentative demokrati, men elevråd på erhvervsskolerne har nogle unikke udfordringer. Derfor er vi glade for, at Nordea-fonden vil give os et ekstra skub til at skabe de bedste rammer, så endnu flere får mulighed for demokratisk deltagelse på deres uddannelser”

Lucas Westphal, formand LH

”Projektet ’ElevfællesSKABER’ har fokus på at styrke erhvervsskoleelevernes medbestemmelse og mulighed for at få indflydelse i hverdagen. Hos Nordea-fonden er vi glade for, at de to store elevorganisationer nu i fællesskab igangsætter en indsats, der forhåbentlig kan være med til at stimulere lysten til at deltage rundt omkring på de danske erhvervsskoler. Vi glæder os til at se, hvordan det store potentiale kan forløses,”

Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden

bottom of page