top of page
Billede med deltagere til generalforsamlingen 2022
Basic shape

Om LH

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever repræsenterer elever på HHX og merkantil EUD/EUX. Vi varetager handelsskoleelevernes uddannelsespolitiske interesser, og formidler disse til skoler og politiske beslutningetagere. 

Det mener vi

I LH mener vi en masse om vores uddannelsessystem. Alle vores politikpapirer

er udarbejdet af handelsskole, der er eller har været aktive i organisationen.

Her kan du læse vores vigtigste politikpapirer

Er du uenig i vores politik, eller har du ideer til nye politiske emner?

Så kom og vær med. I bestyrelsen eller politisk udvalg, kan du være med til at udforme LH’s politikpapirer. Læs mere om hvordan her.  

HANDLINGSPLAN

Handlingsplanen beskriver, hvad LH skal arbejde for det næste år: Hvad vil vi tale med politikere om, hvilke kampagner og indsatser skal vi lave? Det kunne f.eks. være flere elevrådsbesøg, en kampagne for elevdemokrati, grønne gymnasier eller ligestilling.

PRINCIPPROGRAM

Principprogrammet beskriver vores principper for, hvordan vi mener, uddannelsessystemet skal se ud. Det beskriver vores drøm om det perfekte uddannelsessystem og samfund. Principprogrammet er grundlæggende for alle andre holdninger, LH kan have, og det er principprogrammet, vi bruger, når vi skal fortælle Folketinget og ministeriet, hvad eleverne mener. 

VEDTÆGTER

Som demokratisk organisation skal man have vedtægter. Vedtægterne er LH’s grundlov. De sætter de overordnede rammer for foreningen og afgrænser vores handlerum. LH kan aldrig gøre noget, der er i modstrid med vedtægterne. Her beskrives vores formål, opbygning, demokratiske processer og forpligtelser. Det er kun på LH’s generalforsamling, der kan ændres i vedtægterne.

UDTALELSER

Udtalelser er kortere politiske papirer, der udtrykker en holdning til ét bestemt emne. De kan handle om alt lige fra grøn drift af LH til undervisningsmiljø, studieture eller digitalisering af undervisningen. Udtalelser vedtages på Generalforsamlingen eller Medlemskonferencen og gælder i to år. I dette dokument kan du læse vores gældende udtalelser.

SAMVÆRSPOLITIK

Samværspolitikken er med til at sikre et trykt og sikkert miljø i LH. Med samværspolitikken sætter vi retning for, hvordan vi som organisation tolerer hinandens opførsel og omgang med hinanden. Den er også bestemmende for, hvordan man kan sanktioneres fra organisationen. Samværspolitik-ken skal behandles på vores medlemskonference, men kan også blive behandlet på vores generalforsamling.

En demokratisk organisation
af elever og for elever

I LH arbejder vi med to målrettede indsatser: 

Elevdemokratisk elevrådsarbejde og Politisk interessevaretagelse.


Elevrådet er handelsskolernes demokratiske organ. Her har eleverne konkret indflydelse på skolerne, og kan kæmpe for det, der er vigtigt for dem. Om det så er studiemiljø, undervisning, fredagsbarer, fravær eller eksamener. Elevrådet skal have de bedste forudsætninger for at arbejde demokratisk og repræsentere den samlede elevgruppe. Derfor understøtter LH elevrådets arbejde. Det gør vi gennem blandt andet skolebesøg, kurser og materialer. 
Sidder du i elevrådet? Så besøg siden elevråd.dk, hvor du kan læse mere om vores tilbud til dig.


Politisk interessevaretagelse indebærer at repræsentere handelsskoleelevernes interesser over for beslutningstagere og samarbejdspartnere. Uddannelsespolitiske interesser kan omhandle både stort og småt. Uanset om det er behovet for flere mikroovne på handelsskolerne, eller behovet for et nyt taxametersystem, så er det kampe vi tager på vegne af handelsskoleeleverne. Vores politiske arbejde udføres blandt andet gennem kampagner, debatindlæg, samt møder med interessenter og politikere. 

LH er en demokratisk organisation, der er drevet af handelsskoleelever. Det betyder, at vi hvert år på generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af handelsskoleelever.

bottom of page