top of page

En demokratisk organisation af elever og for elever

I LH arbejder vi med to målrettede indsatser: 

Elevdemokratisk elevrådsarbejde og Politisk interessevaretagelse.


Elevrådet er handelsskolernes demokratiske organ. Her har eleverne konkret indflydelse på skolerne, og kan kæmpe for det, der er vigtigt for dem. Om det så er studiemiljø, undervisning, fredagsbarer, fravær eller eksamener.

Elevrådet skal have de bedste forudsætninger for at arbejde demokratisk og repræsentere den samlede elevgruppe. Derfor understøtter LH elevrådets arbejde. Det gør vi gennem blandt andet skolebesøg, kurser og materialer. 
Sidder du i elevrådet? Så besøg siden elevråd.dk, hvor du kan læse mere om vores tilbud til dig.

Politisk interessevaretagelse indebærer at repræsentere handelsskoleelevernes interesser over for beslutningstagere og samarbejdspartnere. Uddannelsespolitiske interesser kan omhandle både stort og småt. Uanset om det er behovet for flere mikroovne på handelsskolerne, eller behovet for et nyt taxametersystem, så er det kampe vi tager på vegne af handelsskoleeleverne. Vores politiske arbejde udføres blandt andet gennem kampagner, debatindlæg, samt møder med interessenter og politikere. 

LH er en demokratisk organisation, der er drevet af handelsskoleelever. Det betyder, at vi hvert år på generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af handelsskoleelever.

ORGANISATIONS DIAGRAM

bottom of page