Om LH

Hvem er vi?

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH) er en organisation som repræsenterer landets EUD/EUX-merkantil- og HHX-elever. Organisationens formål er at varetage vores alle sammens fælles interesser som elever. Det kan f.eks være over for skoleledelsen, politikere eller andre steder hvor vi kan have indflydelse på at forme vores handelsskole som vi gerne vil have den ser ud.

LH koordinerer handelsskoleelevernes arbejde for bedre uddannelse, ved at sikre elevdemokratiet på skolerne. For os er det vigtigt at være en organisation af handelsskoleelever for handelsskoleelever. Vores dør står altid åben for nye aktive, som ligesom os ønsker at kæmpe for handelsskoleelevernes skolegang og for bedre vilkår ude på skolerne.

LH er kendt for en aktiv og udadvendt indsats, når det kommer til at kæmpe handelsskoleelevernes sag. Den daglige ledelse i LH, gør til daglig en stor indsats inden og udenfor Christiansborg, for at udbrede LHs holdninger og for at du som elev kan få bedre undervisning, som du også har indflydelse på.

LH holder en stribe af nationale arrangementer, der er åbne for alle handelsskoleelever, der går på en medlemsskole (Kontakt os gerne hvis du er i tvivl om, om din skole er medlem hos os). LH afholder også årligt Generalforsamling, som er her vi fastsætter vores principprogram, som er LH's grundlæggende holdninger, og det er også der vi vedtager vores handlingsplan, som bestemmer hvad vi som organisation skal have særlig fokus på det kommende foreningsår. Det er altså her du kan få din direkte indflydelse på LH og hvad vi skal mene!

LH's mission

Det er vores stærke opfattelse, at der som unge mennesker påhviler os et stort ansvar for at tage medejerskab over den fremtid, vi engang selv skal leve i. Og det indebærer også, at vi har et ansvar for at forsøge at forme fremtiden og formidle vores tanker om, hvordan denne skal se ud. Det er centralt, at man udbygger og understøtter et stærkt uddannelsessystem, hvis man ønsker en rig og positiv fremtid, og vi ser os selv, landets handelsskoleelever, som en vigtig spiller i udformningen af dette uddannelsessystem. Som hverdagens eksperter ved vi, hvad der fungerer ude på skolerne, når det kommer til både småting som whiteboards, undervisningen og klasselokaler som til læreplaner, didaktik og skolens økonomi. Det er derfor Landssammenslutningen af Handelsskoleelevers mission at kæmpe for, at samfundet aldrig glemmer de unge, når det kommer til sager, der vedrører unge handelsskoleelever i uddannelsessystemet, og på den måde sørger vi for at holde tæt kontakt til både vores medlemselevråds ledelser, leder- og bestyrelsesforeningen for vores skoler, andre samarbejdspartnere i uddannelsessystemet og politikere i både Folketing, regionsråd og regering. Derved er en del af vores opgave for at opfylde missionen at sørge for at gøre os selv bemærkede over for elever såvel som omverdenen og på den måde understrege, at elevernes stemme aldrig er længere end et telefonopkald væk.

Derudover er en del af vores mission at sørge for et styrket elevdemokrati på vores medlemselevråds skoler, hvilket blandt andet sker gennem en intensiv indsats over for vores medlemselevråd, hvor vi både ønsker at bistå dem over for skolens ledelse og gennem lobbyarbejde forsøge at sørge for, at eleverne har de bedste rammer for at agere demokratisk og yde indflydelse på deres skole. Derudover udbyder vi ligeledes kurser for elevrådene og er i gang med at udvikle håndbøger til både elevråd og kontaktlærere, fordi vi på den måde kan opkvalificere elevrådene og sørge for, at de har de bedste mulige rammer for at lave elevdemokratisk arbejde.

Du kan læse mere om vores indsats over for og arbejde med elevrådene her.

LH's historie

Foreningen blev dannet i 1979 af aktive i fagforeningen HK, for at vi kunne repræsentere og kæmpe for HG og HHX-eleverne i den offentlige debat, hvilket vi har gjort lige siden.

LH flyttede i 2006 ind i Elevbevægelsens Hus med Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO) og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og sammen har vi arrangeret store demonstrationer og protester i forbindelse med foreslået nedskæringer.

Vores mission er at koordinerer handelsskoleelevernes uddannelsespolitiske interesser og varetager disse overfor skole og myndigheder, samt sikrer handelsskoleelevernes indflydelse på skolerne gennem en styrkelse af skolernes elevdemokrati.

Bestyrelsesmedlemmer

Forretningsudvalget

Maria Bøge Blenstrup
Formand
formand@handelselever.dk+45 51 40 15 44
Oliver Gabrielsen
Næstformand
og@handelselever.dk
Frederik H. Nygaard
Uddannelsespolitisk landsvalgt
fn@handelselever.dk
Bodil Nedergaard-Hansen
Elevrådsansvarlig landsvalgt
bnh@handelelever.dk
Jacqueline Snerling
Regionsansvarlig landsvalgt
jes@handelselever.dk

Regionsrepræsentanterer

Ali Alyassiri
Region Hovedstaden
aa@handelselever.dk
Julie Fristoft
Region Syd
Juliefristoft2003@gmail.com
Oliver Enetoft
Region Sjælland
Morten O’Nell
Region Sjælland
mon@handelselever.dk

Samarbejdspartnere

Som elever vil vi gerne have indflydelse på mange ting: Der er nogle ting, vi gerne vil ændre, og der er ting, vi ønsker at bevare. Og vi kan råbe nok så højt for at få tingene ændret, men hvis ikke vi sørger for at samarbejde med folk, og søge partnerskaber, hvor det giver mening, så kommer vi ikke særlig langt i vores forsøg på at ændre verden. Derfor samarbejder LH naturligvis med en lang række af organisationer, blandt andet HK, som er fagforening for størstedelen af vores elever. Vi har også et rigtig tæt samarbejde med vores lederes og skolebestyrelsers interesseorganisation, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier ligesom vi samarbejder meget med de to andre elevorganisationer i Elev- og Studenterbevægelsen, nemlig Danske Gymnasieelevers Sammenslutning for stx-, hf-og IB-elever og Erhversskolernes ElevOrganisation for htx- og tekniske eud-elever. Her på siden kan du se en liste over vores mange samarbejdspartnere.

Vi er medlem af

Vi samarbejder bl.a. med