Politiske Papirer

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation for Danmarks handelsskoleelever. Det betyder, at vi ikke repræsenterer eller forsøger at udbrede partiernes politik, men derimod den politik, som Danmarks handelsskoleelever gennem deres elevråd vedtager på vores to årlige stormøder: Generalkonferencen og Medlemskonferencen.

LH’s politiske papirer er en samlebetegnelse for al vores vedtagne politik. Vi arbejder i udgangspunktet med de følgende typer af politiske papirer:

● Vedtægter
● Principprogram
● Handlingsplan
● Udtalelser

Herunder kan du læse kort om, hvad hver type handler om. Derudover kan du se eller downloade en kopi af det pågældende politiske papir. (filerne kommer snart)

Vedtægter

Vores vedtægter beskrives bedst som en slags grundlov for foreningen. Det er vedtægterne, der sætter de overordnede rammer for foreningen, og beskriver, hvordan man kan handle i foreningen. Det er også i vedtægterne, at ting som eksempelvis vores navn og formål er indskrevet. Landssammenslutningen af Handelsskoleelever må aldrig handle i modstrid med foreningens vedtægter.

Gældende vedtægter

Principprogram

Principprogrammet beskriver vores overordnede holdninger til det danske uddannelsessystem. Det er i principprogrammet, at vi tør drømme og udforme vores forestilling af, hvordan et perfekt uddannelsessystem kunne se ud i Danmark. Det er den politik, der er vedtaget i principprogrammet, som foreningen repræsenterer udadtil over for eksempelvis Undervisningsministeriet og politikere. Principprogrammet indeholder også et tillægsprogram, som beskriver vores holdninger til mere konkrete emner som eksempelvis praktikpladser, vejledning, taxameter og optag til videregående uddannelser.

Gældende principprogram

Handlingsplan

LH's handlingsplan beskriver de prioriteringer, som Generalforsamlingen har vedtaget, at foreningens ledelse skal beskæftige sig med i det pågældende foreningsår for at sikre foreningens fremgang. Handlingsplanen er derfor en skitsering af de punkter, foreningen vil have fokus på i løbet af det kommende år. I år har Generalforsamlingen for eksempel bestemt, at foreningen skal arbejde med at formulere konkret politik om vores skolers finansiering (taxametersystemet) og forsøge at lave et udspil med de to andre elevorganisationer på ungdomsuddannelserne (EEO og DGS) om ungdomsuddannelsernes fremtidige struktur.

Gældende handlingsplan

Udtalelser

Udtalelser er oftest kortere politiske papirer, der udelukkende behandler ét bestemt emne. Udtalelser kan handle om alt, lige fra at foreningen skal undersøge mulighederne for fælles transport til stormøder til psykisk undervisningsmiljø eller digitalisering af undervisningen. Udtalelser kan vedtages på de to årlige stormøder, Generalforsamlingen og Medlemskonferencen. Derefter gælder den i to år og skal så behandles igen. Her har Generalforsamlingen og Medlemskonferencen mulighed for enten at ændre i ordlyden, genvedtage eller helt slette udtalelsen.

Gældende udtalelser