Tag stilling til en
bæredygtig udvikling
af din uddannelse

BLIV AKTIV 

Vores mission

Vi koordinerer handelsskoleelevernes uddannelsespolitiske interesser og varetager disse overfor skole og myndigheder, samt sikrer handelsskoleelevernes indflydelse på skolerne gennem en styrkelse af skolernes elevdemokrati.

Hvad betyder det?

Vi hjælper elevråd

Læs mere

Vi findes i hele landet

Læs mere

Du kan blive aktiv

Læs mere

Vi er medlem af

Vi samarbejder bl.a. med

Læs mere