top of page

Dine rettigheder som

ORDBLIND

Elever på ungdomsuddannelserne, som er erklæret med ordblindhed, skal have tilbud om støtte fra skolerne. Denne støtte kaldes for SPS, der står for specialpædagogisk støtte. SPS skal tilrettelægges således, at eleven kan uddanne sig på lige fod med andre, selvom eleven har en funktionsnedsættelse.SPS kan ydes i form af en række forskellige støtteformer. For nogle elever kan SPS dreje sig om kompenserende læse- og skriveteknologi, mens der for andre elever er tale om en omfattende støtte, hvor de mødes med deres støttegiver op til flere gange ugentligt. Der laves altid en individuel vurdering af den enkelte elevs støttebehov. I vurderingen bliver der lagt vægt på, hvilke barrierer eleven oplever på uddannelsen på grund af funktionsnedsættelsen. Støtten, der bevilges gennem SPS-ordningen, skal kompensere for disse vanskeligheder.Støtteformer, for elever, som modtager SPS på baggrund af ordblindhed:


• Kompenserende læse- og skriveteknologi
• Instruktion i kompenserende læse- og skriveteknologi
• Studiestøttetimer
• Særligt fremstillede studie- og eksamensmaterialer (Nota).

 

Det ovenstående er taget fra Hovedrapporten: Evalueringen af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne, EVA.

f196651d-d6e3-4086-9c26-8618dc702bd5_edited.png
bottom of page