Region Sjælland

Region Sjælland er en aktiv region med fantastiske, aktive medlemmer, der brænder for at gøre en forskel på Sjælland. I regionen er der møder cirka en gang om måneden, hvor der diskuteres, hygges og snakkes om nutidens problemer på handelsskolerne i regionen. Samtidig med det faglige til møderne, gøres der også meget for at skabe et godt fællesskab, hvor alle har det fedt.
I Region Sjælland er Morten O'Nell regionsformand, og han går til dagligt på ZBC, hvor han tager en HHX. Derudover er Morten også regionsrepræsentant i bestyrelsen. Næstformandsposten og posten som den anden regionsrepræsentant i bestyrelsen er Oliver Valdemar Hartmann-Kolze Enetoft, som også tager en HHX på ZBC.
Hvis du vil være en del af Region Sjælland, kan du kontakte Morten, og så vil han kunne hjælpe dig med at blive aktiv i region Sjælland og inddrage dig i regionens arbejde.

Kontakt
Morten O’Nell
Formand for Region Sjælland
+45 53 78 44 07
Oliver Enetoft
Næstformand for Region Sjælland
+4551401544