Region Nord

Region Nord er en aktiv region med fantastiske, aktivemedlemmer, der brænder for at gøre en forskel i det nordjyske. I regionen er der møder cirka en gang om måneden, hvor der diskuteres, hygges og og snakkes om nutidens problemer på handelsskolerne i regionen. Samtidig med det faglige til møderne, gøres der også meget for at skabe et godt fællesskab, hvor alle har det fedt.

I Region Nordjylland er Mads Holme Steffensen regionsformand, og han går til dagligt på Aalborg Handelsgymnasium Turøgade. Regionens næstformand er Niels Sørensen, som går på Aalborg Handelsskole Strandvejen, hvor han er i gang med at tage en EUX. Derudover er det også formanden og næstformanden, som er de to regionsrepræsentanter i bestyrelsen

Hvis du vil være en del af Region Nord, skal du kontakte Mads eller Niels, og så vil de kunne hjælpe dig med at blive aktiv i region Nord og inddrage dig i regionens arbejde.

Kontakt
Oliver Bornemann
Formand
+45-51401544
Niels Sørensen
Næstformand for Region Nord
+45 42 20 36 52