Nationale kurser

Landsammenslutningen af Handelsskoleelever fungerer også som serviceorganisation for vores medlemselevråd. Det betyder, at vi ikke bare repræsenterer Danmarks handelsskoleelever politisk, men også hjælper elevrådene med forskellige opgaver. Netop derfor har vi også udviklet særlige nationale kurser (Politisk Lørdag og Sommerkursus), som er beregnet til at opkvalificere og dygtiggøre elevrådsaktive handelsskoleelever i hele landet. Derudover har vores sekretariat i samarbejde med nuværende elevrådsmedlemmer udviklet en række kurser, som kan afholdes lokalt for dit elevråd.

Politisk Lørdag

Politisk Lørdag er et nationalt kursus vi holder to gange årligt. Et som er placeret i foråret og et som er placeret i efteråret. Dette er et kursus som strækker sig over en weekend, og som gerne afsluttes med en fest lørdag aften. Temaet for Politisk Lørdag er et nyt hver gang vi afholder det, og vi prøver så vidt muligt at ramme det tema som er mest relevant og nutidigt for vores medlemmer, og som de synes de får mest ud af. Politisk Lørdag er også noget af de mere afslappet vi holder i forhold til vores nationale konferencer, fordi der til Politisk Lørdag er mere tid til spændende oplæg og fordybelse i interessante emner.

Sommerkursus

Sommerkursus et et kursus der strækker sig over fem dage i sommerferien. Når kurset har den længde det har, giver det mulighed for god fordybelse, men også for hyggelige sociale stunder. Sommerkurset er en god blanding af faglighed, hvor du lærer nye ting som kan gavne dig i din dagligdag og i din skolegang, samtidig med at der er god tid til socialt samvær hvor man spiller fodbold eller brætspil, og så slutter vi ugen af med en fed fest, hvor alle hygger sig!