Ledige stillinger

Vi har 1 ledig stilling:
●     Kommunikationskonsulent

Læs stillingen nedenfor


Kommunikationskonsulent

Vil du være den kreative kraft, der binder LH sammen med en tydelig rød tråd? Kan du ramme forskellige målgrupper og positionere LH i det uddannelsespolitiske landskab på tværs af kanaler og platforme?

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever søger en kreativ og iderig kommunikationskonsulent!
Brænder du for uddannelsespolitik, ved du hvordan man kommunikere på sociale medier og har du lyst til at arbejde med kampagnearbejde, projektledelse og grafisk layout? Så er jobbet som kommunikationskonsulent noget for dig!
Stillingen er hos Landsssammenslutningen af Handelsskoleelever, som er en interesseorganisation for landets handelsskoleelever. Det er vores mål, at vores medlemmer er bedst muligt rustede til at kæmpe for bedre vilkår på deres skoler. Her skal du som kommunikationskonsulent, i samarbejde med LH’s daglige ledelse, sørge for at LH er synlig på tværs af medieplatforme, udvikle kampagnemateriale målrettet både elever og politikere, stå for det grafiske layout og generelt sørge for at kommunikationen spiller både indadtil og udadtil. Du vil dele kontor med tre andre ansatte, en sekretariatsleder, en elevrådskonsulent og en bogholder, og derudover to frikøbte, som er politisk valgte.
Vi søger derfor en medarbejder, som er kreativ og har stærke digitale kompetencer, finder idéudvikling og den kreative processspændende, og samtidig forstår at vinkle det færdige produkt i en målrettet markedsføring.

Dine arbejdsopgaver:
Som kommunikationskonsulent i LH vil dit arbejde bestå i at styrke og styre kommunikationen mellem LH og organisationens medlemmer, målgrupper og interessenter. Dette sker i udarbejdelsen kampagnemateriale både i form af indhold og grafisk layout, kursuskataloger, nyhedsbreve, plakater osv. Arbejdet vil også bestå i at udvikle kommunikationsstrategier, der sikre at LH’s budskab når ud, særligt på de sociale medier. Med stillingen kommer stor frihed og muligheden for at forme dine egne arbejdsopgaver og bruge din kreativitet på din måde. Det betyder, at du skal kunne arbejde selvstændigt og projektorienteret, og have egenskaben til at ideudvikle og tænke i nye baner.

Dine opgaver vil blandt andet indebære:
●     Konceptualisering,udarbejdelse og gennemførelse af kampagner
●     Intern og eksternkommunikation og strategi
●     SoMe
●     Grafisk layout
●     udarbejdelse af nyhedsbreve
●     Planlægning af events
●     kommunikativmobiliseringsstrategi til arrangementer
●     Content til hjemmesider
●     Der kan være mulighed forat skulle på elevrådsbesøg

Vi søger en medarbejder, der har:
●     Kommunikative evner både eksternt og internt. Herunder erfaring med socialemedier.         Internt kan det eksempelvis være nyhedsbreve og kommunikationsstrategier.
●     Grafisk flair, eksempelvis inden for layout af plakater, pamflettereller lignede. Det kan          også være erfaring med at tage billeder, videoredigering eller lyd.
●     Erfaring med kampagnearbejde og organisering. Herunder projektleder evner, og         forståelsen samt overblikket til at konceptualisere, planlægge og eksekvere politiske         kampagner.
●     Indsigt i markedsføring. Specifikt erfaring med at nå målgruppen for en kampagne eller         et arrangement, særligt unge mennesker.
●     Erfaring med eventplanlægning, hvor større arrangementer skal stables på benene.         Dette kan både være faste nationale arrangementer, events i forbindelse med         kampagne eller lignende.
●     Evnen til at tænke ud af boksen. Som kan tænke LH i nye baner, er kreativ og kan         finde nye måder at styrke LHs udtryk udadtil.
●     Lyst til at indgå i et lille og ungt, men stærkt sekretariat

Vi forestiller os, at du er studerende på KEA, RUC, KU, Journalisthøjskolen Emdrup eller lignende, og har erfaring med flere af ovenstående punkter.

Vi forventer ikke, at du er ekspert på det hele, så send gerne en ansøgning, selvom du ikke har arbejdet med alle punkter, eller hvis du har en anden indgangsvinkel til stillingen.

Arbejdsforhold
Stillingen er som udgangspunkt normeret til 12 timer ugentligt. Omfanget kan variere ved eks. store deadlines og skolestart. Aften-/weekendarbejde må påregnes i et vist omfang. Derfor er gensidig fleksibilitet vigtig. Vi er derfor også forstående for travlhed i eksamensperioder. Løn efter overenskomst med HK.

Ansøgningsfrist
Søndag d. 1 december 2019 kl. 23.59
Ansøgninger sendes til: sekretariat@handelselever.dk, skriv ”kommunikationskonsulent” i emnefeltet.

Har du spørgsmål, kan du kontakte sekretariatsleder Mayasa Mohidin på sekretariat@handelselever.dk eller den organisationskonsulent nuværende Luna Wassini på organisationskonsulent@handelselever.dk

Samtaler vil blive afholdt i uge 49, med start 9. december eller hurtigst derefter.

Om Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
LH er interesseorganisationen for ca. 30.000 handelsskoleelever på HHX og de merkantile erhvervsuddannelser. I LH arbejder vi for bedre undervisningsvilkår og stærkere elevråd ude på handelsskolerne, og dette gør vi blandt andet gennem politiske kampagner, opkvalificerende kurser samt en målrettet og udviklingsorienteret elevrådsindsats på de enkelte skoler.