Ledige stillinger

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever søger en engageret og initiativrig elevrådskonsulent!

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever søger en elevrådskonsulent til at organisere og opkvalificere elevråd på landets EUD/EUX-merkantil- og HHX handelsskoler!

Organisationen er bygget op omkring frivilligt arbejde med en politisk valgt ledelse. Som elevrådskonsulent i LH’s sekretariat, som udover dig vil bestå af to studentermedhjælpere og en sekretariatsleder, vil du have det daglige ansvar for at understøtte og opkvalificere elevrådene på landets handelsskoler. Sekretariatet varetager de fleste opgaver angående administration, koordinering af elevrådsbesøg og modtagelse af eksterne henvendelser.


Dine arbejdsopgaver

Som elevrådskonsulent i LH vil dit primære arbejde bestå i at understøtte elevråd ved opstart samt at opkvalificere eksisterende elevråd. Dette sker gennem udarbejdelse af undervisningsmateriale, kursuskataloger, afholdelse af kurser, seminarer, skolebesøg etc. Din primære opgave er at motivere elevrådene til elevdemokratisk arbejde og guide elevrådene igennem de udfordringer, de kan møde.

Dine opgaver vil blandt andet indebære:


● Opkvalificering og opstart af elevråd i samarbejde med vores aktive, vores organisatoriske næstformand og LH’s regioner, herunder koordinering af skolebesøg.
● Organisering og koordinering af elevrådsbesøg over hele landet i samarbejde med vores organisatoriske næstformand og aktive.
● Løbende registrering af skolebesøg, elevråd og organiseringsgraden, herunder udarbejde elevråds- og medlemsoversigter med væsentlige oplysninger
● Engagere og mobilisere frivillige unge mennesker
● Bistå organisationskonsulenten og aktive i kampagneplanlægning og projekter
● Udarbejdelse og udvikling af elevrådsseminarer og andet undervisningsmateriale
● Afholde workshops og oplæg for elevråd
● Udføre almindeligt sekretariatsarbejde i koordinering med sekretariatslederen


Vi søger en medarbejder, der:

● Ønsker at arbejde for udbredelsen af LH’s holdninger
● Har indsigt i politiske forhold – viden om uddannelsespolitik er en fordel
● Er fleksibel i forhold til arbejdstider og er forberedt på at tage til møder i landet, også på skæve tidspunkter af døgnet og i weekender
● Har erfaring med mobilisering, kampagneplanlægning og/eller undervisningsmateriale
● Har grafisk flair
● Er kontaktsøgende og forstår vigtigheden af relationsarbejde
● Har erfaring med frivilligt arbejde og/eller er god til at kommunikere og appellere til unge mennesker
● Det er et plus, hvis du har kørekort


Vi tilbyder en stilling, hvor:

● Du har stort ansvar og får en masse erfaringer
● Der er stor fleksibilitet og varierende arbejdsopgaver
● Mulighed for at sætte dit eget præg på dine arbejdsopgaver
● Du bliver en del af et ungt og dynamisk arbejdsmiljø
● Du får mulighed for at arbejde tæt sammen med unge engagerede menneske
● Du får reel indflydelse og mulighed for at præge handelsskoleelevernes demokratiske dannelse


Arbejdsforhold:

Stillingen er normeret til 20 timer ugentligt, men omfanget kan variere meget ved eks. deadlines og skolestart. Derfor er gensidig fleksibilitet vigtig. Aften-/weekendarbejde må påregnes i et vist omfang.

Løn efter overenskomst med HK.


Ansøgningsfrist:
Onsdag d. 14. august 2019 kl. 12.00
Har du spørgsmål, kan du kontakte sekretariatsleder Mayasa Mohidin via sekretariat@handelselever.dk eller tlf.: 25 61 43 15 eller den nuværende elevrådskonsulent Aisha Law elevraad@handelselever.dk eller tlf. 42 44 22 40.

Samtaler vil blive afholdt i uge 34.


Om Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

LH er interesseorganisationen for ca. 30.000 handelsskoleelever på HHX og de merkantile erhvervsuddannelser. I LH arbejder vi for bedre undervisningsvilkår og stærkere elevråd ude på handelsskolerne, og dette gør vi blandt andet gennem politiske kampagner, opkvalificerende kurser samt en målrettet og udviklingsorienteret elevrådsindsats på de enkelte skoler.