Elevrådsbekendtgørelsen

Elevrådsbekendtgørelsen er en bekendtgørelse om elevrådets rettigheder ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt privategymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen. Det er altså elevrådsbekendtgørelsen, der udstikker de generelle retningslinjer for elevdemokratiet på vores skoler.

I bekendtgørelsen bliver det gjort klart, hvilke institutioner, der har ret til at danne elevråd, hvad elevrådets opgaver er, hvordan man vælger medlemmer, og hvordan det formelt set skal foregå med vedtægter, herunder hvad disse skal indeholde, samt regler for forretningsorden.

Derudover kommer bekendtgørelsen ind på skolens samarbejde med elevrådet og hvad ledelsen er forpligtet til med dette samarbejde.

Bekendtgørelsen er skrevet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Elevrådsbekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. februar 2013.

I Landssammenslutningen af Handelsskoleelever er vi utroligt glade for at have konkret lovgivning, dersiger, at vores elever har ret til at danne elevråd på skolerne, og at ledelsen skal hjælpe dem med at gøre det, hvis de ikke selv kan. Vi mener dog stadig, at der er væsentlige problemer med den gældende elevrådsbekendtgørelse, f.eks. at hver institution kun må have ét elevråd. Det betyder, at hvis du går på en skole med flere afdelinger, som eksempelvis ZBC, der har afdelinger i 7 sjællandske byer, herunder Roskilde, Slagelse og Næstved, så må skolen ifølge lovgivningen kun have et elevråd for alle afdelingerne. Dette gør, at elevrådets beslutninger kommer uhensigtsmæssigt langt væk fra den enkelte elev, og det er heldigvis ikke tilfældet i virkeligheden. Alligevel ønsker vi dog en ny elevrådsbekendtgørelse, der i højere grad tilgodeser det lokale elevdemokrati og som giver skolernes ledelse til at understøtte dette. Derfor har vi også udarbejdet vores eget forslag til en ny elevrådsbekendtgørelse, som du kan læse her og i det næste foreningsår vil vi forsøge at samarbejde med Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Erhvervsskolernes Elevorganisation om at udarbejde et nyt, fælles forslag til en elevrådsbekendtgørelse, som derved vil have opbakning af et flertal af Danmarks elever på ungdomsuddannelserne.