Elevråd

Elevrådene er kernen i Landssammenslutningen af Handelsskoleelevers arbejde, fordi det er ude på den enkelte skole, vi kan skabe store forbedringer for den enkelte handelsskoleelev. Det er eleverne, der har magten på din uddannelse, men det kræver, at I er villige til at tage den. Og at I ved, hvordan I skal håndtere den. Derfor tilbyder LH hjælp til jeres elevråd i form af såvel opkvalificerende kurser som oplæg og hjælp til at svare på spørgsmål eller bistå med at løse problemstillinger som jeres skole eller elevråd måtte opleve.

Dette gør vi, fordi vi ønsker, at eleverne er oplyste om deres rettigheder, og at elevrådene er bevidste om deres egentlige ret til indflydelse på skolen. Det er i elevrådene, at skolens ledelse hører eleverne, og derfor er det ekstremt vigtigt for os som både organisation og almindelige handelsskoleelever, at elevrådene som før nævnt er kvalificerede og informerede om, hvordan de varetager denne opgave bedst muligt. Derfor har vi også igangsatarbejdet med at udvikle en ny elevrådshåndbog, som skal hjælpe til at skabe gode elevråd, som er både produktive og har et godt sammenhold.

Hvis dit elevråd er medlem af Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, kan I ydermere søge penge fra Dansk Ungdoms Fællesråds lokalforeningspulje som du kan læse mere om her. Fra puljen kan I søge op til100.000 kr. til forskellige projekter, indretning af elevrådslokaler osv. I LH har vi udarbejdet en guide og digital projektmappe, som vi har sendt ud til skolerne, der kan hjælpe jer, når I ønsker at søge penge. Hvis jeres elevråd ikke har modtaget den, kan I skrive en mail til ​lh@handelselever.dk​ for at få den tilsendt.

Dokumenter og links: Her kan elevrådsbekendtgørelsen læses og for at få tilsendt en kopi af LH’s elevrådshåndbog kan du sende en mail til: ​lh@handelselever.dk