Bestyrelse

Landssammenslutningen af Handelsskoleelevers bestyrelse består af organisationens formand, næstformand, de 3 landsvalgte forretningsudvalgsmedlemmer samt 2 regionsrepræsentanter fra hver af LHs 5 regioner. Bestyrelsen er LH’s højeste myndighed mellem organisationens stormøder: Generalforsamlingen og Medlemskonferencen.

Bestyrelsen holder møder jævnligt med henblik på at varetage og tegne LH’s politiske og organisatoriske mål, arbejde og strategier.

Bestyrelsen står for at beslutte LH’s holdning, hvis denne ikke findes. Det skal dog stemme overens med Generalforsamlingen og Medlemskonferencens vedtagne beslutninger og holdninger.

Bestyrelsen kæmper aktivt for en stærkere organisation og for at sikre elevernes indflydelse på vigtige beslutninger i uddannelsessystemet.

Bestyrelsesmedlemmer

Forretningsudvalget

Maria Bøge Blenstrup
Formand
formand@handelselever.dk+45 51 40 15 44
Oliver Gabrielsen
Næstformand
og@handelselever.dk
Frederik H. Nygaard
Uddannelsespolitisk landsvalgt
fn@handelselever.dk
Bodil Nedergaard-Hansen
Elevrådsansvarlig landsvalgt
bnh@handelelever.dk
Jacqueline Snerling
Regionsansvarlig landsvalgt
jes@handelselever.dk

Regionsrepræsentanter

Ali Alyassiri
Region Hovedstaden
aa@handelselever.dk
Julie Fristoft
Region Syd
Juliefristoft2003@gmail.com
Oliver Enetoft
Region Sjælland
Morten O’Nell
Region Sjælland
mon@handelselever.dk